Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 • «Єднаймося ж, брати мої!»

  Автор: Зоряна Степник. Дата публікації: 08.04.2015.

  Теги: Україна, єдність, Захід, Схід, повага, братерство, толерантність, у гостях радіо-мовлення, учасники, Центри Єдності

  Ні для кого не є секретом той факт, що українці, як нація, знаходяться між двома полюсами, і взяття напрямку на котрийсь із них може серйозно завдати «удару» як східним мешканцям, так і західним. Розбіжність думок, і як наслідок – супротив, полягає не стільки в ідеологічній, скільки в політичній реакції населення.

  Детальніше
 • МОРАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО - ОСНОВА НАЦІЇ

  Автор: Фещак Міша. Дата публікації: 01.04.2015.

  Теги: лідерство, віра, моральні цінності, мотивація, впевненість, людяність.

  Бути лідером означає прокладати шлях для інших, бути людяним, виховувати в собі такі чесноти, як уміння чути інших, відчуття команди, допомогти повірити у власні сили. Відчуття впевненості а також дієве розподілення обов’язків у групі. Лідер, який хоче вести за собою людей, повинен насамперед мати моральні і духовні якості, виховання яких сьогодні повинно бути одним із пріоритетних завдань школи. Даний проект спрямований на формування якостей саме морального лідера. Для реалізації поставленої мети ми пропонуємо виховну годину з елементами тренінгу. Виховна частина проекту спрямована на формування мотивації та прагнення до розвитку в собі моральних цінностей. Практична, тренінгова складова спрямована на розвиток цих якостей. Окрім практичних вправ у проекті передбачене використання фрагментів відео та рефлексії.

  Детальніше
 • Україна - моя ненька

  Автор: Котович Галя. Дата публікації: 23.02.2015.

  Теги: українець патріот воля мир добро захисник родина традиції

  Проект спрямований на популяризацію ідей Хартії вільної людини серед учнівської молоді; збереження традицій українського народу, пробудження у людини почуття патріотизму, любові до рідної землі.

  Детальніше
 • Справжній Українець

  Автор: Гулькевич Ліля. Дата публікації: 22.02.2015.

  Теги: Українець, Україна, патріот, громадянин, гідність, єдність, вишиванка, мова

  Чому українці соромляться бути українцями? Чи часто ви замислювалися над питанням, чому українці – одна з найдавніших та найчисельніших націй Європи, досі переживає кризу національної ідентичністі? Разом з тим, етнічна ідентичність – це не тільки усвідомлення себе частиною певної нації, але і її оцінка, адже почуття гідності, гордості, образи, страху є найважливішими критеріями при порівнянні своєї нації з іншими націями, ці почуття опираються на глибокі емоційні зв’язки людини з етнічною спільністю й моральні зобов’язання стосовно неї.

  Детальніше
 • Бути справжнім українцем!!!

  Автор: Сокіл Богдан. Дата публікації: 20.02.2015.

  Теги: Патріотизм, працелюбність, нація, гідність , відданість, незалежність.

  На сьогодні серйозне занепокоєння викликає споживче ставлення молоді до рідної землі, прагматичне бажання влаштуватися комфортніше. Відсутність належного патріотичного виховання дітей, шкільної молоді може спричинити серйозну духовно-моральну деформацію суспільства. Таким чином, сформувати в учнів почуття патріотизму як найважливішої духовно-моральної й громадянської цінності – нагальне завдання загальноосвітньої школи, починаючи з першого року навчання дитини у школі.Метою проекту є формування ціннісних орієнтацій до держави та суспільства, формування рис сучасного патріота української держави; дати поштовх до самовдосконалення людини, здатної гідно існувати і самореалізуватися за складних реалій XXI століття; для формування соціально компетентного, активного, відповідального громадянина й патріота України, ставлення до обов’язків людини, громадянина, бажання своєю працею розбудувати державу, гордитися своєю Батьківщиною;виховувати любов до свого народу, до України, обговорити любов до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів. Проект дає можливість сформувати більш високий рівень громадянського самовизначення й відповідальності; розвивати почуття гордості за приналежність до української нації; підвищити інтерес до вивчення історії своєї держави; розвивати правосвідомості учнів. Структура тренінгу 1.Знайомство 2.Правила 3.Очікування 4. Оцінка рівня інформованості учасників 5. Актуалізація проблеми 6.Інформаційний блок 7.Набуття практичних навичок (7 сходинок) 8. Отримання зворотного зв’язку

  Детальніше
 • Банк української культури (БУК)

  Автор: Zvarych Marianna. Дата публікації: 20.02.2015.

  Теги: БУК, Банк_української_культури, центр_українців, спільнота_українців

  В Україні сьогодні спостерігається велика різниця у вивчення української культури у навчальних закладах Заходу та Сходу, що не дозволяє однаково і у повній мірі виховувати свідому, патріотичну молодь, яка з гордістю говоритиме «Я люблю Україну!», або «Я горджуся тим, що я українець/українка!» Сьогодні Україна є різною, проте навіть у цій різниці – наша схожіть, адже минуле у нас одне, одним же повинне бути майбутнє.

  Детальніше
 • ВИХІДНІ В "СУСІДІВ"

  Автор: Хрін Зорянка. Дата публікації: 20.02.2015.

  Теги: Україна, школа, культура, подорож, друзі, спілкування, взаєморозуміння.

  Проект "Вихідні в "сусідів"" - це програма для учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл різних регіонів, спрямована на популяризацію положення Української хартії вільної людини. Згідно з нею школярам надається можлиість протягом 5 днів пожити в родині в іншій області. Під час перебування в гостях дитина спостерігає за життям людей, вивчає їхні традиції, ділиться своїми, відвідує цікаві місця регіону. Після повернення додому учень пише звіт про "відрядження".

  Детальніше
 • Скарбниця народу

  Автор: Марчишин Ольчик. Дата публікації: 20.02.2015.

  Теги: культура, духовність, народні промисли, цілісність, традиції, історія, народ

  Проект створений для школярів 5-9 класів м. Тернополя. Головною метою є збереження та розвиток народних промислів рідного краю як дзеркала культури народу.Проект передбачає проведення у школах Тернополя тижня народних промислів, у програму якого входить пошук майстрів та проведення майстер-класів з народних ремесел. Заключним етапом є виставка-ярмарок "Зроби сувенір сам".

  Детальніше
 • «Ми не Захід, Ми не Схід, Ми з тобою Українці!»

  Автор: Дзятківська Галя. Дата публікації: 19.02.2015.

  Теги: громадянин, Батьківщина, ментальність, право, духовність, відповідальність, толерантність, позиція, гордість, активність, особистість, культура.

  Останнім часом у нашому суспільстві поширюються думки про так званий «поділ» України на західну й східну, причому кожна з них начебто має свій колір. Над людьми нависла хмара непорозумінь, стереотипів, ворожості. Важливо, щоб підростаюче покоління усвідомило свою приналежність до великої та могутньої нації, адже Українець – це звучить гордо!

  Детальніше
 • НАЦІЯ ГІДНИХ ЛЮДЕЙ

  Автор: Гембаровська Іруська. Дата публікації: 19.02.2015.

  Теги: українська нація, почуття гідності, патріотизм, громадянин, держава

  Наш проект спрямований на формування в учнів почуття гідності та патріотизму, як важливої особистісної якості кожного громадянина України. Він передбачає виховання культури людської гідності, національної свідомості, духовної єдності нового покоління.

  Детальніше
 • Я - Українець!

  Автор: Конончук Настаська. Дата публікації: 19.02.2015.

  Теги: діти, українець, патріот, традиції, боротьба, самосвідомість, особистість

  На сьогоднішній день все частіше лунають фрази звідусіль, що «він», «вона» українець, носять національну символіку, слухають українську музику, декларують рідною мовою вірші. Але чи саме це виражає сутність українця? Невже знання українських пісень, носіння жовто-блакитних стрічок показує що ви є патріотом своєї держави, є українцем? Отже, наш тренінг «Я – Українець!» допоможе осмислити, що саме значить бути істинним українцем і що ми можемо зробити для нашої Батьківщини.

  Детальніше
 • Навчально-розважальний дитячий комплекс "Україна очима дітей"

  Автор: Shum Viktoria. Дата публікації: 19.02.2015.

  Теги: Україна, діти, батьки, традиції, культура, розвиток

  У зв’язку із ситуацією, в якій перебуває наша країна на даний момент, виникає потреба у вихованні національно-свідомого покоління, яке б було ознайомлене з багатством української культури попередніх століть та могло б її розвивати та плекати у майбутньому. Тому суть нашого проекту полягає у створенні навчально-розважального комплексу для дітей та їх батьків з метою ознайомлення з народними традиціями, культурою, ремеслами, а також для пробудження національної свідомості та патріотизму.

  Детальніше
 • Україна понад усе

  Автор: Лещук Назар. Дата публікації: 18.02.2015.

  Теги: Україна, традиції, мова, культура, звичаї, історія, побут, зброя, воля, символи, духовні цінності, гімн, прапор, герб, свобода

  Провідною ідеєю проекту « Україна понад усе» є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності. Основою патріотичного виховання має бути національна ідея як головний чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Отже, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадською позицією.

  Детальніше
 • Вихідні в "сусідів"

  Автор: Іванейко Марина. Дата публікації: 17.02.2015.

  Теги: Україна, школа, культура, спілкування, друзі, подорож, друзі, єдність

  Проект "Вихідні в "сусідів"" - це програма для учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл різних регіонів, спрямована на популяризацію положення Української хартії вільної людини. Згідно з нею школярам надається можлиість протягом 5 днів пожити в родині в іншій області. Під час перебування в гостях дитина спостерігає за життям людей, вивчає їхні традиції, ділиться своїми, відвідує цікаві місця регіону. Після повернення додому учень пише звіт про "відрядження".

  Детальніше
 • Любов - джерело життя

  Автор: Гринишин Мар'януся. Дата публікації: 17.02.2015.

  Теги: Любов, життя, початок, людина

  Проект спрямований на те, щоб розвивати в кожного свідомого українця любов до ближнього, до своєї Батьківщини! Звідки бере початок море? - з річок, що впадають в нього... Звідки беруть початок річки? - із струмків... А звідки течуть струмки? - з джерела... А джерело формується з любові... Отож, для того, щоб будувати свою державу в любові, потрібно спочатку начитись любити кожного....

  Детальніше