Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • Якості лідера в сучасному суспільстві

    Автор: Юлія Корвач. Дата публікації: 10.02.2017.

    Теги: Успіх знання лідер креативність відповідальність співпраця

    Проблема лідерства – одна із найбільш виражених соціально значимих проблем сучасного суспільства. Історичний досвід показує нам важливість того, що лідер є надзвичайно важливим чинником розвитку країни та суспільства в цілому. Виховання лідерських якостей повинно відбуватися ще в молодшому шкільному віці. Тому основним завданням вчителя є сформувати правильне розуміння поняття лідерства, життєво-ціннісні орієнтири та норми життя. Лідерство – психологічна проблема, яку діагностують за допомогою різноманітних тестів та методик, які на суб’єктивному рівні можуть визначити рівень розвитку лідерських якостей учня та особливості його підсвідомості загалом.

    Детальніше