Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • Що означає бути вільною людиною? (Ліліана Шевчук)

    Автор: Shevchuk Liliana. Дата публікації: 01.04.2016.

    Теги: право, добро, віра, відповідальність, неповторність, вибір, рівність

    Мета виховного заходу: сприяння усвідомленню учнем: • ствердження у кожному учневі (учениці) первинності духовно-моральних цінностей і людської гідності; • поняття свободи та її важливість у житті людини. Завдання виховного заходу: • Донести зміст обраної новели Хартії до учнів («Бути вільною людиною»); • Формувати повагу до своєї гідності, гідності інших, нашого краю та України; • Розкривати важливість знань про духовність, мораль і етику для досягнення успіху в професії, поваги в громадян. Форма виховного заходу: заняття з елементами тренінгу для учнів 10—11 класів із застосуванням технік арт-терапії.

    Детальніше