Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • Україна крізь призму часу (Паньків Юлія, Тернова Ольга)

    Автор: Ольга Тернова. Дата публікації: 18.02.2016.

    Теги: Козаки, гопак, вишиванка, Софіївський собор, писанка

    За останні роки світ зазнав значних трансформацій. Ці зміни, відповідно, мають як позитивні так і негативні наслідки. Під їх впливом цілі країни, народи, окремі громадяни змушені були обрати новий вектор розбудови держави загалом та вдосконалення окремого громадянина зокрема. Не оминули ці зміни і нашу державу. На сучасному етапі розвитку українська держава перебуває в складних і невизначених умовах і не може нормально функціонувати як система, як єдиний механізм. Відповідно, це деструктивно впливає на соціально-психологічний клімат її громадян. Важливість національно-патріотичного виховання підростаючого покоління на сучасному етапі зумовлюється процесом становлення в Україні такого суспільства, в якому такі поняття як «патріотизм», «Україна понад усе» це не всім відомі гасла, а внутрішній імператив, святий закон, що приведе нас до єдиної та неподільної нації. Любов, віра до України, її громадян та самого себе повинні стати першочерговою потребою для нації та держави, оскільки лише така спільна праця приведе нас до гармонійного суспільства.

    Детальніше