Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • 7 ДНІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ

    Автор: Oksana Slobodyan. Дата публікації: 19.02.2016.

    Теги: Любов, надія, єдність, віра, щастя, толерантність, під-тримка, великодушність, мудрість, людськість, сво-бода, повага, досвід, справедливість, розуміння, мо-ральність, духовність, довіра.

    Детальніше