Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • Бути справжнім українцем!!!

    Автор: Сокіл Богдан. Дата публікації: 20.02.2015.

    Теги: Патріотизм, працелюбність, нація, гідність , відданість, незалежність.

    На сьогодні серйозне занепокоєння викликає споживче ставлення молоді до рідної землі, прагматичне бажання влаштуватися комфортніше. Відсутність належного патріотичного виховання дітей, шкільної молоді може спричинити серйозну духовно-моральну деформацію суспільства. Таким чином, сформувати в учнів почуття патріотизму як найважливішої духовно-моральної й громадянської цінності – нагальне завдання загальноосвітньої школи, починаючи з першого року навчання дитини у школі.Метою проекту є формування ціннісних орієнтацій до держави та суспільства, формування рис сучасного патріота української держави; дати поштовх до самовдосконалення людини, здатної гідно існувати і самореалізуватися за складних реалій XXI століття; для формування соціально компетентного, активного, відповідального громадянина й патріота України, ставлення до обов’язків людини, громадянина, бажання своєю працею розбудувати державу, гордитися своєю Батьківщиною;виховувати любов до свого народу, до України, обговорити любов до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів. Проект дає можливість сформувати більш високий рівень громадянського самовизначення й відповідальності; розвивати почуття гордості за приналежність до української нації; підвищити інтерес до вивчення історії своєї держави; розвивати правосвідомості учнів. Структура тренінгу 1.Знайомство 2.Правила 3.Очікування 4. Оцінка рівня інформованості учасників 5. Актуалізація проблеми 6.Інформаційний блок 7.Набуття практичних навичок (7 сходинок) 8. Отримання зворотного зв’язку

    Детальніше