Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Формування творчої особистості майбутнього вчителя

Автор: Артур Корженьовський, Артур Корженьовський. Дата публікації: 12.02.2020.

Теги: Завдання педагогіки вищої школи - спрямувати спеціаліста у затрашній день (Ш.О.Амонашвілі)

Підготовку майбутнього вчителя до педагогічної творчості можна розглядати як об’єктивний творчий процес, що зумовлюється потребами соціально – економічного і культурного розвитку суспільства, пріоритетними завданнями реформування освіти в Україні; органічними входженнями в систему професійної підготовки майбутнього вчителя; відповідністю змісту, форм і методів підготовки майбутнього вчителя до педагогічної творчості сучасному рівню розвитку психолого – педагогічної науки і практики; взаємозумовленістю специфіки та закономірностей творчого процесу і особливостей формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя.

Блог: https://gregft.blogspot.com

назад