Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Курси розмовної англійської для студентів фізико-математичного факультету

Автор: Тіна Коропецька. Дата публікації: 07.02.2020.

Теги: #освіта #курсианглійської #TNPY #realspeaking #students

Сьогодні англійська мова є мовою міжнародного рівня. Тому, для того щоб досягти високого професійного рівня, необхідно володіти нею на достатньому рівні. На жаль, багато кваліфікованих у своїй галузі спеціалістів не володіють англійською мовою, тому не мають можливості стрімкого кар’єрного розвитку. До того ж , це знижує ймовірність співпраці із закордонними партнерами. Що робити, щоб збільшити рівень знань англійської мови серед представників різних спеціальностей, в першу чергу ІКТ спеціалістів і дати їм можливість комунікувати на міжнародних конференціях? Одним із способів вирішення поставлених задач є розробка курсу базової розмовної англійської мови, який дозволить студентам розвинути їхні комунікативні навички для використання в реальних ситуаціях; збільшить лексичний запас фаховою термінологією. Проблеми: мовний бар’єр; відсутність досвіду спілкування; страх розмовляти англійською мовою. Відсутність практичних курсів, базованих на вивчені живого мовлення. Шляхи вирішення Створення курсів розмовної англійської мови із подальшим закріпленням вивченого матеріалу в реальних побутових ситуаціях. Залучення студентів до діяльності, яка вимагає практичного застосування англійської. Даний проєкт здатний змінити ситуацію на двох рівнях: На локальному рівні проєкт допоможе студентам фізико-математичного факультету оволодіти розмовною англійською мову. Завдяки участі в заході студенти отримають досвід використання вивченого в реальних ситуаціях. На глобальному рівні використання цього проекту може відбуватися на постійній основі для підвищення рівня знань студентів фізико-математичного факультету не лише нашого університету. Результатом виконання проєкту буде залучення усіх студентів 3 курсу фізико-математичного факультету. Це дасть змогу на локальному рівні покращити знання англійської мови у студентів із вказаної спеціальності, а на глобальному рівні — підготувати висококваліфікованих фахівців з достатнім рівнем знань іноземної мови; можливість представляти свої досягнення на міжнародному рівні. Проєкт розрахований на місяць часу і складається з 12 курсів. На кожному курсі студенти будуть вивчати основні граматичні правила, отримають досвід живого спілкування, переглядатимуть різноманітні навчальні відео ( відповідно до теми курсу), вивчатимуть фахову термінологію англійською мовою. Основними є 4 секції: Warm-up activity, ABC language activity, W5 questions, Real life speaking situations. Кожна з них розгалужується на ще 4 секції, що в сукупності дозволяє досліджувати кожен розділ на окремому занятті. окрім того, що навчання буде відбуватися в аудиторії з використанням ІКТ, в проєкті передбачено реалізацію житєвих ситуацій, тому студенти зможуть спробувати свої навички говоріння під час відвідування кафе та походу в магазин. Після кожного проведеного заходу відбуватиметься рефлексія з метою виявлення сильних і слабких сторін заходу, он-лайн тестування для визначення рівня знань студентів, обговорення результативності заходу, усунення недоліків та планування методів, форм і засобів для проведення наступних.

назад