Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

"Господар у домі, господар у житті"

Автор: Романишин Юля. Дата публікації: 19.02.2015.

Теги: Бути відповідальним, турбуватись про оточуючий світ

Актуальність зумовлена необхідністю подолати рудименти радянського мислення, коли, по суті, принижена та обкрадена людина очікує на соціальну подачку й не ставить перед собою завдання брати участь у житті громади.
Мета проекту: Сформувати в учнів середніх та старших класів почуття «господаря».
Цілі проекту:
• Сформувати у свідомості людини уявлення про суспільно культурні норми поведінки.
• Навчити створювати власну позицію щодо теми проекту.
• Підвищити мотивацію та заохотити до самовдосконалення.
Завдання проекту:
• Створити світогляд, спрямований на розвиток господарських якостей;
• Виховувати знання, вміння і навички правильної поведінки;
• Виховувати здатність передбачати наслідки своїх вчинків;
• Вчити самостійно приймати рішення;
• Забезпечення основ підвищення рівня сформованості почуття «господаря»;
• Підвищення психологічної компетентності за рахунок розвитку рефлексивних вмінь та рівня самосвідомості, вироблення власного світогляду, визначення позиції в житті;
• Формування адекватного оцінювання себе в ситуації взаємодії з іншими людьми;
• Розвиток навичок вольової та емоційної саморегуляції;
• Формування відповідальної особистості до оточуючого.
Проблема полягає у тому, що більшість молоді не дотримується правил поведінки. Навіть знаючи як чинити правильно, школярі не змотивовані так діяти, це не є престижним. Без сумнів, змінюючи ставлення до цієї проблеми ми можемо змінити саму країну.
План реалізації
1.Проведення опитування з визначенням поглядів школярів на тему «хто такий господар?».
2.Свято особистості.
3. Виставка дитячих малюнків, вироби виготовлені власними руками.
4. Розповсюдження брошури та буклету в маси.
5. Створити сайт та групи в соціальних мережах для поширення інформації.
Зміст проекту змістовно обґрунтований у брошурі, основна інформація винесена у презентацію, ідея значимості подається у інфографіці.

Блог: http://hospodar1.blogspot.com/

назад