Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Освітній стартап 2017
Розробка інноваційних навчальних проектів на засадах Концепції нової української школи

Широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі та управлінні закладами освіти є інструментом забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності.

Завдяки проектній формі організації навчального процесу створюються сприятливі умови самостійної творчої роботи, формування ключових компетентностей та наскрізних навичок, необхідних для успішної самореалізації молодих людей у суспільстві.

Вхідна анкета учасника проекту

Вихідна анкета учасника проекту

 

Методичні матеріали

 

КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Нова українська школа: основи Стандарту освіти.

План пілотного інтегрованого навчального проекту