Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інноваційний тренінг
"Розвиток системи проектного менеджменту"

Розробка інноваційних проектів у соціальній сфері є ефек-тивним шляхом до взаєморозуміння між освітянською спільно-тою та громадськістю з метою сприяння становлення соціально-розвиненого суспільства.

Як найкраще організувати процес групової роботи? Для цього є багато прийомів і технік, а також філософія, яка лежить в основі проектної роботи, — філософія, що стимулює спільну роботу і прийняття рішень, що враховують усі точки зору, якщо організувати групову роботу належно. Це дає можливість знайти вихід із найскладніших ситуацій. Успішна інтеграція різноманітних точок зору дає ні з чим не порівнянний інтелектуальний потенціал.

При грамотній організації групової роботи в справу вклю-чаються усі учасники зі своїми навичками та досвідом. Тому спонукаємо Вас активно висловлюватися під час обговорень поставлених проблем. Для цього потрібно прагнути розуміти один одного, що особливо важливо на етапі, коли розкриваються протиріччя і відмінності, через які розмова часто просто «розвалюється». Для цього потрібно працювати, спираючись принципи групової роботи.

У процесі розробки інноваційних соціальних проектів Ви зможете опанувати різними навичками 21 століття.

Бажаємо Вам успіхів, натхнення і цікавої роботи!