Кафедра інформатики та методики її викладання
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  • Когнітивний проект "Історія різними мовами"

    Автор: Mariana Reus, Andrew Stoykiv. Дата публікації: 09.02.2017.

    Теги: історія, німецька мова, переклад, Німецька імперія, Отто фон Бісмарк

    Проект розрахований на два окремих заняття: 1. Ознайомлення з текстами На цьому занятті учням пропонуються до розгляду та аналізу декілька уривків з мемуарів Отто фон Бісмарка німецькою мовою, а також авторський переклад відповідних уривків на українську мову. Також учням ставиться ключове питання: "Чому два однакових історичні сюжети описані в однакових джерелах різними мовами несуть різне інформаційне та смислове навантаження, різну ідею". Для гармонійного проведення заняття важливо помістити учнів у аудотирію заздалегідь оздоблену під тематику Другого Рейху (Німецької імперії).

    Детальніше